PHS_6467

The mountains echo

Լեռներն արձագանքում են և պատմում մեր էմոցիաների մասին Հոլովակում «Մայլեռ»-ն է, իր ողջ գեղեցկությամբ Իսկ դու վայելե՞լ ես կյանքը լեռներում...https://www.youtube.com/watch?v=pAZqcxsbRbU

Myler- Not Just a Ski Resort

Myler: Not Just a Ski Resort

Construction.am“Myler” multifunctional mountain complex, that is being built in Yeghipatrush community of Aparan province, claims to become the leader in the region. Tigran Harutyunyan, the founder of the project “Myler Mountain Resort” is a big fan of mo ...